මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු
link : මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු

විවිධ අපරාධ සිය ගණනක් සම්බන්ධයෙන් මාකඳුරේ මධුෂ් නමැන්නාගේ නම සදහන්ව ඇතත් ඔහුගේ නම තවමන් දිවයිනේ නමගිය අපරාධකරුවන්ගේ (අයි.ආර්.සී.) ලැයිස්තුවට ඇතුළත්ව නැනැයි පොලිසිය පවසයි.
දිවයිනේ නමගිය අපරාධකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවට
(අයි.ආර්.සී.)
මේ වන විට අපරාධකරුවෝ හතළිස්තුන් දහසක් ඇතුළත්ව සිටිති. මෙම  දිවයිනේ නමගිය අපරාධකරුවන්ගේ ලැයිස්තුව් ඇතුළත් වන්නේ අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥා පනතට ගැනෙන වැරදි
සම්බන්ධයෙන් එක් වරදකට වැඩි වාර ගණනක් සිරගත වූ පුද්ගලයන් බව කියන පොලිසිය මාකඳුරේ මධුෂ් එවැනි අපරාධ වරදකට සිරදඬුවම් විඳ ඇත්තේ එක් අවස්ථාවක් පමණක් හෙයින් ඔහු තවමත් සිටින්නේ අපරාධකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ (ආර්.සී. ) පමණක් යැයිද සඳහන් කරයි. අපරාධ නඩු දෙකකට අදාළව මධුෂ්ට පසුගිය කාලයේදී නියමව ඇත්තේද අත්හිටුවූ සිර දඩුවම් යැයි ද පැවසේ.
IRC ලැයිස්තුවේ අපරාධකරුවන් හතළිස් දහසක් දෙනා අතරේ ළමයි 608 ද කාන්තාවෝ 1200ක්ද සිටිති.

(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/irc.html

0 Response to "මධුෂ් තවම Irc ලැයිස්තුවේ නෑලු"

Posting Komentar