බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා
link : බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා

දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් රෝහලේ භික්ෂු
වාට්ටුව තුළ පිහිටා ඇති
වැසිකිළිය තුළ මත්කුඩු පානය කරන බවට රෝහල් පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව එම භික්ෂුන් වහන්සේ හෙරොයින් පැකට් එකක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බව කොහුවල පොලිසිය පැවැසීය. සැකකාර හිමිනම මතුගම, අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු පනහක් (50) වන අයකු බවත් මීට වසර තුනකට ඉහත දී විවාහ වී බිරියගේ අභාවයෙන් පසු පැවිදි දිවියට ඇතුළත්ව ඇති බවත් පොලිසිය පරීක්‍ෂණවලින් සොයාගත් බවත් පැවැසීය.

තම බිරියගේ අභාවයෙන් පසු ශෝකයෙන් සිටි බැවින් මහණදමට පැමිණි පසු හොරණ ප්‍රදේශයේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක නැවතී සිට ඇති බවත් එම කාලය තුළ දී අධික වශයෙන් හෙරොයින් පානයට ඇබ්බහි වී ඇති බවත් විමර්ශනවලදී හෙළි වූ බව ද පොලිසිය පැවැසීය.

-නිඳුවර අබේසිංහ-

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_91.html

0 Response to "බිරිය මළ ශෝකයෙන් පැවිදිවූ හිමි නම භාවනා මධ්‍යාස්ථානයක නැවතී කූඩු ගහලා"

Posting Komentar