කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Mag, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති
link : කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති


දෙහිඅත්තකණ්ඩියේදී 15 දා පැවැති උත්සවයක් අමතමින් ජනපතිවරයා දන්වා සිටියේ කවුරුන් කෙසේ කීවත් පිටරටින් ආනයනය කරන කිරි පිටි සෞඛ්‍යයට අහිතකර බවයි.

“රටක් දියුණු වෙන්න දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය වර්ධනය වෙන්න ඕන.රටේ කිරි නිෂ්පාදනයදියුණු වුණොත් තමයි දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය, පශු සම්පත් සංවර්ධනය වෙන්නේ. මහ බහුජාතික සමාගම්වලින්, දැන් මේවා කිව්වාම ඒ අයත් මාත් එකක් තරහා වෙනවා.
මත්ද්‍රව්‍ය කාරයෝ, අරක්කුකාරයෝ, සිගරට්කාරයෝ බෙහෙත් ජාවාරම්කාරයේමේ කවුරු තරහා වුණත් කරිපිටි ගැනත් මට නොකියාම බෑ.
සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජතාවකට අවශ්‍යවන්නේ තමන්ගේ ගමේ කිරි. අපි කිරිපිට කම්පැණිකාරයන්ට යට  වෙලා, කිරිපිටි කම්පැනිකාරයන්ට ඕන විදිහට මේ රට හසුරවන්න. මේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය හසුරවන්න දෙනවනම් ඒක ඉතාමත්ම වැරදියි.
ලෝකයේ අද රටවල් 10ක් 15ක් විතරයි තිබෙන්නේ පිටරටින් ගෙන්නා පිටි කිරි බොන. අපිත් ඒ රටවල් 10-15 අතරේ රටක්.
මේක ඉතාමත්ම අවාසනාවන්තයි. මම දැක්කා පසුගිය දවස්වල කිරි පිළිබඳව සංවාදයක් යනවා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ. කතානායකතුමත් පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා තිබුණා කලබල වෙන්න එපා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙන්නේ දියර කිරි කියලා.
ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමත් කියලා තිබුණා පිටිවල නිවැරදිභාවය පිළිබඳව. මම නම් සෞඛ්‍ය ඇමතිලෙස අවුරුදු පහක් හිටියා. කිරිපිටි සමාගම්කාරයින්ට මගේ ගෙදර ගේට්ටුවෙන් එළියට එන්න දුන්නේ නෑ.
අමාත්‍යාංශයට ඇතුළුවෙන්න දුන්නේ නෑ. ඒක තමයි එදා මගේ ප්‍රතිපත්තිය. මම අදත් ඉන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තියේ.මේ පිටරටින් ගේන කිරි කවුරු කිව්වත් ඒවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවකට සුදුසු නෑ.”

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_88.html

0 Response to "කවුරු කොහොම කිව්වත් පිටරට කිරිපිටි හොඳ නෑ - ජනපති"

Posting Komentar