කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට
link : කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට


තමන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳව ඕනෑම රුධිර පරීක්ෂණයකට තමන් සූදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා පැවැසීය.

ඊයේ (19) කොළඹ විපක්ෂනායක කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව පැවැසීය.

"රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහත්තයා
කියලා තිබුණා කෝකේන් බොන ඇමතිවරු ඉන්නවා කියලා. ඒ ලිස්ට්  එක කථානායක දුන්නා කියලත් එතුමා කිව්වා. මේ අනුව බදාදා පාර්ලිමේන්තුව තුළ දැඩි ප්‍රශ්ණයක් ඇතිවේවි. නම් අහන නිසා. මම නම් ඕනෑම පරික්ෂණයකට සූදානම්"

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පැවැසුවේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකරන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට රුධිර  පරීක්ෂණයක් කරගැනීමට තමන් ආරාධනා කරන බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 1 ට රැස්වීමට නියමිතය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_87.html

0 Response to "කොකේන් ලිස්ට් එක නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වන ලකුණු - සුසිල් රුධිර පරීක්ෂණයකට"

Posting Komentar