විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්
link : විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්


විදුලි කම්බි යොදා තිබූ කෙසෙල් වත්තකට පැමිණි වන අලියකු විදුලිය සැර වැදීම නිසා සෙල්ල කතරගම පුංචිදබේ ප්‍රදේශයේදී මියගොස් සිටියදී වනජීවී නිලධාරීන් සොයාගෙන තිබේ. වයස අවුරුදු 22ක් පමණ වන
මෙම වන අලියා මෙම ප්‍රදේශයේ කෙසෙල් වගා බිමක් ආසන්නයේ වැටී මියගොස් ඇත. මෙම ප්‍රදේශයේ විශාල ලෙස කෙසෙල් වගාවන් සිදුකර ඇති අතර මෙම වගාවන් වන අලින් විසින් දිනපතාම විනාශ කිරීම නිසා මෙහි සිටින කෙසෙල් ගොවීන්ට දැඩි අලාභ හානියක් වී ඇතැයි  ප්‍රදේශවාසීන් පවසා තිබේ.

මෙම ප්‍රදේශයේ විදුලි වැටක් පැවැතියත් මෙම විදුලි වැට සෑදීමේදී මෙම වන අලින් වනයට පලවා හැරීමෙන් තොරව අලින් ගම් තුළ සිටියදී මෙම විදුලි වැට සවිකර ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු වනජීවී නිලධාරීන්ට චෝදනා කරති. මියගිය අලියාගේ වලිගයේ කොටස්ද ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඉවත් කර ගෙන තිබිණි.

විදුලි රැහැන් සෑම කෙසෙල් වගා බිමකම ඇද තිබෙන අයුරු දිස්වන අතර මෙම වන අලියාද මෙම විදුලි රැහැනකට අසුවී මියගොස් ඇති බවට සැක කරන බව ලුණුගම්වෙහෙර අඩවි වනජීවී ආරක්ෂ ප්‍රධානි චින්තක අබේසිංහ මහතා පැවැසීය. මෙම අලියා සම්බන්ධ ලුණුගම්වෙහෙර වනජීවී නිලධාරීන් පරීක්ෂණ පවත්වයි.
-ඩී.එන්.ඒ. කළුආරච්චි-

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින් kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින් dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_59.html

0 Response to "විදුලි රැහැන් යෙදූ කෙසෙල් වත්තක විදුලි සැර වැදී වන අලියකු මිය ගිහින්"

Posting Komentar