ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට
link : ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට

 ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට
ගාල්ල අනුලාදේවී බාලිකා පාසලේ විදුහල්පතිනිය වන ජේ.ඒ. ප්‍රදීපා මහත්මිය දරුවෙකු ඇතුළත් කිරීම සඳහා අද (13) සවස රුපියල් ලක්ෂක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ දී අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ.එම පාසලේ 1 ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුවියක ඇතුළත් කර ඇයගේ නම විදුහලේ නාමලේඛනයට ඇතුළත් නොකර
සති දෙකක කාලයක් විදුහල්පතිනිය විසින් තබා ඇති බවත් පසුව නම ඇතුළත් කිරීම සඳහා මෙම අල්ලස් මුදල දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.


දරුවාගේ දෙමාපියන් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කිරීමෙන් අනතුරුව අද සවස විදුහල්පති නිල කාමරයේ දී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුව ඇත.
දරුවාට පාසලට ඇතුළත් වීමට සියලු සුදුසුකම් තිබිය දී මෙවැනි අල්ලසක් විදුහල්පතිනිය විසින් ඉල්ලා සිටි බව ද අනාවරණය වී තිබේ.
විදුහල්පති නිල කාමරයේ සිටි වෙනත් ගුරුවරුන් දෙදෙනෙක් විසින් මෙම මුදල ලබා ගෙන  ඇති අතර, එම අවස්ථාවේ දී අදාළ විදුහල්පතිනිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිලධාරින් කටයුතු කර තිබේ.
මෙම අල්ලස් ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ වු ගුරුවරුන්ගෙන්  ද ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත් බව ද වාර්තා වෙයි.
 පසුගිය සතිය පුරා  අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව මඟින් සුපිළිපන්න වැඩමුළු ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය පුරා පැවති බවත්, පාසල් විදුහල්පතිවරුන් ගෙන්වා පැවැත්වූ මෙම වැඩමුළුවට අදාළ විදුහල්පතිනියද එක්ව සිටි බවත් වාර්තා විය.


DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_462.html

0 Response to "ගාල්ලේ අනුලාදේවී විදුහල්පතිනිය ලක්ෂයක අල්ලස් ගනිද්දි අත්අඩංගුවට"

Posting Komentar