තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Mag, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී
link : තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී


තායිලන්ත රජු මහා වජීරලොන්කෝන්ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරිය වන රාජකන්‍යා සිරිවදාන බර්නවාදි කුමරිය ඊළඟ අගමැති
තනතුර සඳහා තරග වැදීමට ඉදිරිපත් වී තිබේ.
තායිලන්ත මහමැතිවරණය ලබන මාර්තු 24 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිතය. කුමරිය තායි රක්සා චාට් පක්ෂයෙන් අගමැති ධූරය සඳහා තරග වැදීමට ලියාපදිංචි වී ඇත. 1970 දී ඇය රාජකීය ධූරයෙන් ඉවත්වී තිබේ.
තායිලන්ත රාජකීයන් දේශපාලනයට පිවිසිම විරල සිද්ධියක් වේ. මෙය තායිලන්ත දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වනු ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
රාජකන්‍යා කුමරිය තායිලන්තයේ හිටපු රජු භූමිබෝල් අදුල්යාදේජ් හා සිරිකිත් රැජනගේ පළමු දරුවා වේ. ඇය වර්ෂ 1951 ස්විස්ටර්ලන්තයේ දී උපත ලැබුවාය.
තායිලන්තයේ වර්තමාන අගමැති ප්‍රියුත් චාන් ඔචා මහතා ද මහමැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන බව ප්‍රකාශ කළේය.DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_439.html

0 Response to "තායි අගමැති පුටුවට රජ කුමරියක් තරග වදී"

Posting Komentar