මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී
link : මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී

මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර  හඟුරන්කෙත පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් දේශනයකට ආරාධිතව කොළඹ සිට මහනුවර බලා පැමිණෙමින් සිටියදී වරකාපොළ අවන්හලකදී ඇතිවූ සිද්ධියක් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

මහාචාර්යවරයා සමඟ බිරිය සීතා මහේන්ද්‍ර මහත්මිය සහ දේශන සහායිකා සුදර්ශනී මහත්මියත් වැඩසටහනේ සංවිධායකයා සහ රථයේ රියැදුරා උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීම පිණිස වරකාපොළ නගරය පසු කරත්ම ඇති ප්‍රසිද්ධ අවන්හලකට ගොඩවී ඇත.

මහාචාර්යවරයා බනිස් දෙකක්
ආහාරය පිණිස ලබාගත් විට ඒ සඳහා මිල වූ රුපියල් 120 සංවිධායකවරයා විසින් ගෙවා තිබිණි. කාන්තාවන් දෙදෙනා ආප්ප දෙක බැගින් ලුණුමිරිස් සමඟ ලබාගත් අතරතුර රියැදුරා සහ සංවිධායකයා සප්පයාම්ව ඇත්තේ බත්ය. මේ සඳහා වූ බිල රුපියල් 2,320ක්ව සංවිධායකවරයා විසින් ගෙවා තිබීම දැක මහාචාර්යවරයා මවිතව මේ පිළිබඳව සේවකයන්ගෙන් විමසා සිටියේය.

එහිදී එහි මුදල් භාරකරු මහාචාර්යවරයාගෙන් බුෆේ යන්න නොදන්නේදැයි විමසා ඇත. මොන බුෆේ වුවත් මෙය අසාධාරණ මුදලක් බවත් සාධාරණ මුදලක් අය කරන ලෙසත් වහාම එහි කළමනාකරු වෙත යොමු කරවන ලෙසත් මේ අයුරින් මහජනතාවගේ මුදල් කොල්ලකෑම මිනිස්කමට නිගාවක් බවත් බොදු සිරිත් අනුව මිනිස්කම මූලිකව මුදල් අය කරන ලෙසටත් පවසමින් සටන් කළේය. මහාචාර්යවරයා නිහඬ නොවන බව දැනගත් සේවකයා රුපියල් 1,200 මුදලක් ආපසු ගෙවීමෙන් පසු පිරිස අවන්හලෙන් පිටව යන විට මේ බව නොදැන ඇතුළුව සිටි පාරිභෝගිකයන්ගේ ප්‍රශංසාවටද භාජන විය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_367.html

0 Response to "මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අවන්හල් බිලේ අසාධාරණයට සටන් වදී"

Posting Komentar