විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට
link : විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට

අතුරුදන්ව සිටින ජ.වි.පෙ. හිටපු නායක රෝහණ විජේවීර අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකළ පෙත්සමක් අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.
රෝහණ විජේවීර මහතා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන්නැයි රජයට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඔහුගේ බිරිඳ චිත්‍රාංගනී විජේවීර මහත්මිය විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කරනු ලැබීය.
දීපාලී විජේසුන්දර සහ අර්ජුන ඔබේසේකර යන විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙම පෙත්සම විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප
කිරීමට නියෝගය නිකුත් කර ඇත.
මෙම පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට තරම් සාධාරණ පදනමක් නොමැති බව තීන්දු කළ අධිකරණය ඒ අනුව පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව නිවේදනය කර තිබේ.
පෙත්සම්කාර විජේවීර මහත්මිය තම පෙත්සමෙන් සඳහන් කර තිබුණේ තම සැමියා වන රෝහණ විජේවීර මහතා 1989 කාල සීමාවේ රජයේ ආරක්ෂක අංශ මගින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසුව මේ දක්වා අතුරුදන්ව සිටින බවයි.
මේ හේතුවෙන් අතුරුදන්ව සිටින විජේවීර මහතා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ද පෙත්සම්කාර විජේවීර මහත්මිය අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබුණා.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_1.html

0 Response to "විජේවීරව ඉදිරිපත් කරන්නැයි බිරිඳ ගොනුකළ පෙත්සම ඉවතට"

Posting Komentar