මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Mag, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ
link : මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ


 ඩුබායිහි අත්අඩංගුවේ පසුවන පාතාල නායක මධුෂ් ඇතුළු පිරිස පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සඳහා ආරක්‍ෂක
ලේකම් හේමසිරි ප‍්‍රනාන්දු මහතා
විසින් පත් කරන ලද පොලිස් නිලධාරීන් සය දෙනාට වීසා ලබා දීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

 මීට හේතු වී ඇත්තේ වීසා ලබා දීමට ඩුබායි පොලිසිය විරුද්ධ වීම යැයි ආරංචි මාර්ග පැවසීය. ඩුබායි පොලිසියේ විමර්ශනවලට මැදිහත් වීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට ඉඩ දීම එරට පිළිවෙත නොවන බවද එම ආරංචි මාර්ග කීවේය. මධුෂ් ඇතුළු පිරිසගේ ක‍්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පොලිසිය ඩුබායි හෝ ඉන්ටර්පෝල් පොලිසියට කිසිඳු දැනුම් දීමක් කර නැතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

-කීර්ති වර්ණකුලසූරිය-

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/6.html

0 Response to "මධුෂ් ගැන විමර්ශනයට ඩුබායි යන්න සිටි පොලිසියේ 6 දෙනාට වීසා නොලැබේ"

Posting Komentar