2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි
link : 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි

2021 වර්ෂය වන විට එක් පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 35 ක් විය යුතු බවට වන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව මෙම වසරේ දී පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම සිසුන්
සංඛ්‍යාව 37 ක් විය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

ඇතැම් පාසල්වල දේශපාලනික හේතු සහ වෙනත් විවිධ හේතූන් මුල් කරගනිමින් එම තත්වයන් ඒ අයුරින් ම තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවන බවට වාර්තා වී ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා  ජාතික මට්ටමින් ලබාදෙන තීන්දු තීරණ වෙනස් කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක නොකර සිටීමට කිසිවකුට හැකියාවක් නොමැති බව සඳහන් කළේය‍ෙ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ‍මේ අදහස් පළ කළේ, ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති ආධාර යටතේ පසුගිය දා කුලියාපිටිය කිලින්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත්කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.


DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel 2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/2021-35.html

0 Response to "2021දී පන්තියක උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35යි"

Posting Komentar