මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි
link : මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි

 මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි
ඩුබායිහිදී මාකඳුරේ මදුෂ් අත්අඩංගුවට පත්වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය  මෙම පාතාල නායකයා මත්ද්‍රව්‍ය කප්පම් මිනීමැරුම් මගින් උපයාගත් වත්කම් ගැන
පරීක්ෂණ සිදු කළ අතර ඔහුට

ලංකාවේ සහ ඩුබායිහි බැංකු ගිණුම් 23 ක් තිබෙන බව දැනට සොයාගෙන තිබේ. ඒ වත්කම් වල මුළු අගය රුපියල් බිලියන 10 ඉක්මවා ඇතැයිද  ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය  දන්වා සිටී.

මෙම මුදල් බැංකු ගිණුම් වලට හරවීම් ලෙස වාර්තාවෙද්දී ඔහු ඒවා බැරවීම් ලෙස ආයෝජනය කර තිබෙන අවස්තා කිහිපයක්ද හමුවන බවත් එම ආයෝජන පිලිබඳ දැනට කෙරී තිබෙන විමර්ශන අනුව ඒවා බොහොමයක් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම සඳහා යොදා ඇති බවද වාර්තා වී තිබේ. ඔහු ගමේ පන්සලක ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමක් වෙනුවෙන් වියදම් කළ මුදල් ගැන පසුගිය දිනවල කථාබහක්ද පැවතිණි.

ඔහුගේ ළඟම සගයා කංජිපානි ඉම්රාන් මිනිසුන් යොදවා කොළඹ තට්ටු ගනනකින් යුත් විශාල නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකරමින් පවතින අතර ඒ සඳහා මුදල් ආයෝජනය සිදු කර ඇත්තේද මදුෂ්ය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/10.html

0 Response to "මදුෂ්ගේ බැංකු තැන්පතු වටිනාකම බිලියන 10 ඉක්මවයි"

Posting Komentar